Home Foundation Inspection Process

Home Foundation Inspection Process

En hjemmefundamentkontroll av en kvalifisert ekspert er ikke bare en viktig del av fundamentvedlikehold, det kan forhindre behov for dyre reparasjoner eller utskifting av fundament. Du får også trygghet når du vet at grunnlaget ditt er i god form.

Å bygge et nytt hjem

Når du ser på innvendige og utvendige vegger, vil fundamentinspektøren kontrollere for sprekker, bøying, forskyvning og skjevhet. Sprekker evalueres ut fra beliggenhet, størrelse og retning. Ikke alle sprekker i murstein, gips, mur, gips eller gips er en indikator på strukturelle skader. Noen ganger er sprekkene et resultat av normal husoppgjør. Imidlertid kan dårlige jordforhold og andre faktorer bidra til overdreven settling, noe som kan føre til fundamentproblemer. Av denne grunn vil det også bli sett på jordforhold, sammen med skråninger og drenering.

Home Foundation Inspection Process

Frakt Container House

Inspektøren vil også avgjøre om fundamentinspektøren er rett ved å se ned lengden på grunnmuren fra hvert hjørne. Dører og vinduer vil bli inspisert for å sikre at de åpnes og lukkes ordentlig. Kjellere og gjennomsøkingsrom blir lagt inn og vurdert for å avgjøre om stolpene og støttene er rette og sikre.

Betongplater vil bli evaluert for fundamentinspektører og skifting, inkludert fortau, uteplass og garasjeplater. Gulv over kjelleren eller krypearealet vil bli sjekket for skrånende, synkende og andre typer forskyvninger. Skorsteiner vil også bli inspisert for sprekker, ødelagte murstein og tilting.

Stiftelsesinspektøren din vil se etter alle områder der vann har kommet inn i bygningen. Vann er stiftelsens verste fiende. Alt stående vann nær eller på fundamentet (eller taket) kan bety trøbbel. Hvis det er bevis på et fuktighetsproblem, vil inspektøren din se etter årsaken til problemet.

Home Foundation Inspection Process

Inspektøren vil ta notater om alt som er funnet, oppsummere funnene og komme med kostnadseffektive anbefalinger om eventuelle reparasjoner som er nødvendige. Selv når skaden virker alvorlig, kan det være måter å rette opp problemet i stedet for å erstatte fundamentet.